Thursday, October 23, 2008

Magsilbi Kang Liwanag (Be the Light)Naalala ko sa temang Liwanag ng Litratong Pinoy ngayong linggo ang kwento ng isang posporo at ang mensahe nito: Ang liwanag na matagal na nating hinahanap ay nasa mismong mga sarili natin.

***

Because of this week's theme, Light , in LItratong Pinoy, I remembered the story of a matchstick and its vital message: The light that we desperately search for is already within us.

Saturday, October 18, 2008

Thursday, October 9, 2008

Larawang Kupas (Faded Photographs)Si G. Nasser Pangilinan ay isang respetadong litratista at manunulat sa Manila Times. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pakinggan ang kanyang mga saloobin ukol sa tradisyunal at makabagong teknolohiya ng potograpiya. Ang larawang hawak niya ay kanyang sariling kuha noon pang dekada '70. Nasa tibay ng papel na pinaglimbagan ng litrato ang pagpapanatili ng kuhang ito sa tagal ng panahon. Ako'y napamangha at humanga sa maraming litratistang nagpatuloy sa pagmamahal ng potograpiya kahit pa noong panahong higit sa isang "click" ang isang litrato.

Ito ang aking lahok para sa tema ng Litratong Pinoy ngayong linggo: Luma Na.

***

Mr. Nasser Pangilinan is a respectable photographer and journalist in Manila Times. I had the chance to hear his thoughts on the traditional and new technologies in photography. The photo that he is holding was taken in the 70s. The durability of the paper keeps the print through the ages. I am at awe and admiration to the many photographers who pursued their passion in photography even at the time when a picture was more than just a click away.

This is my entry for Litratong Pinoy's theme this week: Luma Na (Old Already).

Wednesday, October 1, 2008

What the World Needs Now

Sing with me now:
What the world needs now is love sweet love
It's the only thing that there's just too little of.


Sigh. That Carpenters song is so true. That's my sister's back btw. Hehe. She posed for me because she's proud of their school shirt.

Sponsors

Your Ad Here