Thursday, January 15, 2009

Azul


Neri's entry for this week's LP theme: Asul (Blue)


Asul ang kulay ng buhay. Sa kahit na anong unos na dumating, babalik ang bughaw na langit - mapayapa at puno ng lalim.

***

Blue is the color of life. After every storm that comes our way, the blue sky will always return - peaceful and full of depth.

Friday, January 2, 2009

Simulang Muli - Start Anew

From City of Friendship

Mabuhay at manigong bagong taon, mga kaibigan! Dahil freestyle ang tema ngayon, eto po ang punong wala masyadong dahon. Kung iisipin napakalungkot naman nito para umpisahan ang bagong taon pero ating tignan ang positibong aral nito - ang pagsisimulang muli ng pagtubo ng mga bagong dahon. Maligayang LP! :)

***

Happy New Year, everyone! Because LP's theme today is freestyle, here's a tree with a few leaves. It looks quite sad to start the new year this way but if we see this in a positive light, it's a lesson of starting anew in growing new leaves. Happy LP! :)

Sponsors

Your Ad Here